HomeBlogIn vijf stappen naar softwareontwikkelingseisen

In vijf stappen naar softwareontwikkelingseisen

Lucas Fuhrmann

3 minuten leestijd

16 augustus 2022

In vijf stappen naar softwareontwikkelingseisen

Zodra je het softwareontwikkelingsproces begrijpt en de zakelijke eisen en ontwikkelingsmethodologie hebt gedefinieerd, ben je klaar om de softwareontwikkelingseisen te documenteren.

Volg deze vijf stappen om een ​​specificatiedocument voor kwaliteitssoftware te maken voor het product dat je wilt (laten) bouwen.

1. Maak een specificatie van de software-eisen

De eerste stap bij het definiëren van het softwareontwikkelingseisen document is het maken van een schets voor de Software Eisen Specificatie (SES).

Dit overzicht moet de volgende hoofdstukken bevatten:

Doel

Doelgroep

Gebruik

Scope van het product

Productoverzicht

Behoeften van gebruikers

Aannames en afhankelijkheden

Systeemeisen en functies

Systeemeisen

Markteisen

Bedrijfseisen

UI eisen

Functionele eisen

Non-functionele eisen

Door elk van deze items tedefiniëren in je specificaties voor software-eisen en deze in te vullen, ben je klaar om door te gaan naar de volgende stap.

2. Definieer het doel en de verwachtingen van het product

Het allereerste hoofdstuk in je SES-documenten gaat over het doel van het product. Het bepaalt de verwachtingen voor de softwareoplossing die je aan het bouwen bent.

Doelgroep en gebruik: in dit deel moet je allemensen/rollen in het project beschrijven die toegang hebben tot het document en hoe ze het moeten gebruiken. Dit kunnen ontwikkelaars, projectmanagers, testers, sales- en marketingmensen of belanghebbenden in andere afdelingen zijn.

Bereik van het product: deze sectie is bedoeld voor het definiëren van het product dat je specificeert. Het moet de doelstellingen van de softwareoplossing en de voordelen ervan op hoofdlijnen beschrijven.

3. Maak een overzicht van een voltooid softwareproduct

De beschrijving van het productgedeelte van de SES moet een overzicht geven van de software die je aan het bouwen bent.

Om ervoor te zorgen dat iedereen in het project weet wat ze bouwen, moet je deze vragen vooraf beantwoorden:

Is het product een nieuw soort oplossing?

Is het een update of een aanpassing op een bestaand product?

Is het een add-on voor een reeds gemaakt product?

Het beantwoorden van de bovenstaande vragen helpt bij het definiëren van het volgende:

Gebruikersbehoeften: je doelgroep - de mensen die je softwareoplossing gaan gebruiken - behoort tot dit onderdeel. Het is van essentieel belang om gebruikers te definiëren die het softwareproduct dat je aan het bouwen bent, nodig hebben: er zijn primaire en secundaire gebruikers die de oplossing regelmatig zullen gebruiken en er kunnen afzonderlijke kopers zijn wiens behoeften je ook moet definiëren.

Aannames en afhankelijkheden: in dit specifieke gedeelte moeten de factoren worden beschreven die van invloed kunnen zijn op de naleving van de SES-eisen. Het moet ook veronderstellingen bevatten die SES maakt en die onjuist kunnen zijn. Noteer ook eventuele externe factoren waarvan het softwareontwikkelingsproject afhankelijk is.

4. Wees zeer specifiek over je eisen

Het ontwikkelteam zal veel gebruik maken van dit deel van het document, omdat je hier de specifieke eisen voor het bouwen van de softwareoplossing moet specificeren.
Ze bestaan ​​uit functionele en niet-functionele eisen. Daarover kan je meer lezen in een volgend artikel.

Er zijn ook:

Bedrijfseisen Bedrijfsdoelstellingen op hoog niveau van het bedrijf dat de softwareoplossing gaat bouwen

Markteisen: Eisen die de behoeften van de markt en de doelgroepen schetsen.

Externe interface-eisen: Soorten functionele vereisten die schetsen hoe het product zal integreren met andere software.

Eisen voor gebruikersinterface (ui): Specificaties die schetsen hoe de UI eruit zal zien en zal aanvoelen. Dit bepaalt de gebruikerservaring van het product.

Eisen voor systeemfuncties: deze beschrijven de vereisten waar het systeem aan moet voldoen om het product te laten functioneren.

5. Laat belanghebbenden de softwareontwikkelingseisen goedkeuren

Zodra u uw softwareontwikkelingseisen hebt gedefinieerd en gedocumenteerd in je SES-document, is de laatste stap die overblijft het versturen ervan naar belanghebbenden voor revisie en goedkeuring.

Iedereen moet de definitieve versie van dit document bekijken - het ontwikkelings- en ontwerpteam dat eraan heeft gewerkt, het bedrijf of de onderneming die de opdracht heeft gegeven, de sponsors die het hebben gefinancierd en een steekproef van het doelpubliek om de functies en kenmerken te beoordelen.

Dit is de laatste stap om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde lijn zit voordat de productie van de oplossing begint.

Dit is het moment waarop SES-reviewers hun last-minute suggesties, klachten en ideeën voor de verbetering van het proces en het eindproduct kunnen indienen.

Tenslotte

Dit waren de vijf stappen om tot softwareontwikkelingseisen te komen.

Ik ben benieuwd of jij wel eens een Software Eisen Specificatie document maakt en wat voor stappen pas jij toe?

BYTE24 is de bestemming voor al jouw benodigdheden op het gebied van app- en webdevelopment.


© 2024 BYTE24. All Rights Reserved.